Sigara dumanı pasif içiciyi şişmanlatıyor

Sigaranın sadece içen kişiye değil aynı zamanda etrafında bulunan kişilere de zarar verdiği uzun yıllardır biliniyor. Şimdiye kadar sigara dumanından etkilenen pasif içiciler ile ilgili birçok araştırma yapılmış olup, bu araştırmalardan bazılarında çocuklarda yüksek tansiyon ve damarlarda daralma, yetişkinlerde sperm kalitesinin bozulduğu tespit edilmişti. [1] [2]

ABD’de yapılan ve 15 kasım 2014 tarihinde „Endocrinology and Metabolism“ dergisinde yayınlanan bir araştırma ise sigarasigara_dumani_ dumanına maruz kalan pasif içicilerin kilo alabileceğini gösteriyor. Bu araştırmada sigara dumanına maruz bırakılan farelerlerin insülin metabolizmalarının bozularak şişmanladığı tespit edildi.

Bu konuda yapılan açıklamada aynı olumsuz etkinin insanlarda da mümkün olabileceği ama kesin bir şey söylemek için bir dizi araştırmanın daha yapılması gerektiği belirtildi.

İnsülin’in yükselmesi daha fazla yağ üretilmesine sebep oluyor.

Bu araştırma için fareler iki gruba ayrıldı.

  1. Gruptaki fareler sigara dumanına maruz bırakıldı ve aynı zamanda bol yağlı ve bol şekerli gıdalar ile beslendi.
  2. Gruptaki fareler ise sigara dumanı olmayan temiz bir ortama kondu ve tıpkı birinci gruptaki fareler gibi onlara da bol yağlı ve bol şekerli gıdalar verildi.

Deney sonunda sigara dumanına maruz bırakılan farelerin kontrol grubundaki farelere göre çok daha fazla kilo aldığı tesbit edildi. 

Sigara dumanı hücrede ne yapıyor: Sigara dumanına maruz bırakılan farelerin yapılan patolojik ve biyokimyasal analizleri sigara dumanının akciğer hücrelerinde bulunan Seramid olarak adlandırılan küçük yağ moleküllerini aktif hale getirdiğini gösteriyor.

Seramid moleküllerinin aktif hale gelmesi ne anlama geliyor: Seramid moleküllerinin aktif hale gelmesi, hücrede enerji santralleri olarak bilinen mitokondrilerin düzenli çalışmasının bozulması ve buna bağlı olarak insülin direncini yükselmesine sebep oluyor.

İnsülin direncinin yükselmesi pankreasın daha fazla insülin üretmesine ve buna bağlı olarak vücudun daha fazla yağ üreterek şişmanlamasına sebep oluyor.

Seramid molekülü bloke ediliyor.

Bu deneyin devamı niteliğinde olan ikinci bir deney daha yapıldı. Bu deneyde sigara dumanına maruz bırakılan farelere yağ ve şeker bakımından zengin gıdaların yanı sıra Seramid molekülünü bloke eden Myriocin adında bir karşı madde verildi.

Sonuç : 

Myriocin verilen farelerin şişmanlamadığı, metobolizma problemi çekmediği ve kontrol gurubundaki fareler gibi sağlıklı kaldığı görülüdü.
Ohne Titel2

Bu araştırma her ne kadar fareler ile yapılmış olsada, yaygın görüş, sigara dumanın bu olumsuz etkisinin pasif içici konumundaki insanlarda da aynı olabileceği yönünde…

Şimdi seramid-bloker’in insanlar için güvenli olup olmadığı araştırılıyor. Eğer sonuçlar olumlu çıkarsa, Myriocin sayesinde sigara dumanına maruz kalan pasif içiciler bu etkiden korunabilecekler.

Mehmet Saltürk

++++++++++++++++++++++++
Dipl. Biologe Mehmet Saltürk
The Institute for Genetics
of the University of Cologne
++++++++++++++++++++++++

Kaynaklar

Ceramides mediate cigarette smoke-induced metabolic disruption in mice

American Journal of Physiology – Endocrinology and MetabolismPublished 30 September 2014Vol. no. ,DOI: 10.1152/ajpendo.00258.2014

  1. http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/ShowSingleNews.176.0.html tx_ttnews%5Btt_news%5D=5398&tx_ttnews%5BbackPid%5D=24
  2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24595866
  3. http://ajpendo.physiology.org/content/early/2014/09/24/ajpendo.00258.2014

Bu blogdaki makaleler bir başka yayın organında kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kullanılamaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*