Düşük dozda Resveratrol bağırsak kanserine karşı daha etkili.

Resveratrol, kırmızı şarap, üzüm ve kırmızı renkli meyvelerde bulunan Antibakteriyel* ve Antifungal** etkileri olan organik bir bileşendir. Science Translational Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırma,  düşük dozda alınan resveratrolün yüksek dozda alınandan daha etkili olduğunu gösteriyor.

Bu amaçla yapılan araştırmada düşük doz resveratrol ile tedavi edilen bağırsak kanserli farelerin  tümör oranının yüksek dozla tedavi edilen farelere göre yüzde 40 azaldığı görüldü.

Araştırmada kullanılan metot

Düşük ve yüksek doz resveratrolün etkisinin araştırılması amacıyla bağırsak kanseri olan fareler iki gruba ayrıldı.

  1. Gruptaki farelerin yiyecek ve içeceklerine bir bardak şaraptaki miktara denk gelecek şekilde resveratrol karıştırıldı
  2. Gruptaki farelerin yiyecek ve içeceklerine birinci grupta bulunan farelere verilen resveratrolden 200 kat daha fazla Resveratrol kondu.

Ayrıca her iki gruptaki fareler de kendi içinde çok yağlı ve az yağlı gıdalarla beslenmek üzere iki alt gruba ayrıldı.

Şaşırtıcı sonuç

 En iyi etki düşük doz resveratrol ve yağlı yiyecekler verilen farelerde görüldü.

Yüksek yağlı yiyecek ile düşük doz resveratrol verilen farelerde, kontrol grubundaki farelere göre yüzde 40 daha az bağırsak kanseri tümörü görüldü. Leicester Üniversitesi‘nden Karen Brown konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sonuçlar her ne kadar yüksek doz resveratrol verilen farelerin sağlık durumunda dörtte birlik bir iyileşme görülsede, düşük doz resveratrolün tedavide şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde daha etkili olduğunu elde ettik” dedi.

Düşük doz resveratrolün tedavide başarısının sebebi henüz tam olarak bilinmese de, resveratrolün dokularda tümörleri yok eden bir enzimi aktive ettiği keşfedildi bile.

Resveratrolün yağlı gıdalar ile beslenen farelerde neden daha etkili olduğu sorusuna ise spekülatif olmakla beraber araştırmacılar bunun yağlı gıdaların tümör oluşumunu teşvik etmesi ile ilgili olduğunu düşünüyorlar !!! Bu bağlamda düşük resveratrolün şişman ve diyabetli kanser hastalarında daha etkili olabileceği düşünülebilir.

Her ne kadar bir etken maddenin dozu ile etkisinin ayarlanması oldukça zor bir konu olsa da insan bağırsak mukozası ile yapılan bir araştırma, düşük doz resveratrolün yüksek doza göre daha etkili olduğunu gösteriyor.

Science Translational Medicine dergisinde yayınlanan makalede, düşük resveratrolün insanda tedavi amaçlı kullanılıp kullanılmayacağı eğer kullanılacaksa hangi dozun optimal doz olacağı yapılacak klinik deneyler sonucunda ortaya çıkacağı belirtiliyor.

  • Antibakteriyel* : Bakterilerin gelişmesine engel olan veya onları öldüren.
  • Antifungal** : Mantarlar enfeksiyonlarında kullanılan farmakolojik ajanlardır.

Mehmet Saltuerk

++++++++++++++++++++++++++
Dipl. Biologe Mehmet Saltürk
The Institute for Genetics
of the University of Cologne
++++++++++++++++++++++++++

Kaynaklar

Cancer chemoprevention: Evidence of a nonlinear dose response for the protective effects of resveratrol in humans and mice

Bu blogdaki makaleler bir başka yayın organında kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kullanılamaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir