Çikolatanın dayanılmaz cazibesinin sebebi

Çikolata beyinde Enkephalin* maddesinin salgılanmasına sebep oluyor.

Afyon benzeri bir özelliğe sahip olan Enkephalin, çikolata daha görülür görümez, henüz ağıza konmadan beyinde salgılanmaya başlıyor ve beyne “Hemen ye, daha fazla ye“ komutu veriyor.

Michigan üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, farelere iki aşamalı Enkephalin testi uygulanalarak çikolatanın dayanılmaz cazibesinin sebebi bulunmaya çalışıldı. Özel tekniklerin kullanıldığı bu çalışmada, çikolatanın beyinde nasıl bir etki yaptığı ölçüldü ve araştırmadan oldukça ilginç sonuçlar elde edildi.

Metot:

1. Aşama

Beyindeki Enkephalin ve diğer uyarıcıların miktarının ölçülebilmesi için yetişkin farelerin beyninin Striatum denilen kısmına microsensor yerleştirildi ve ardından farelere yemesi için çikolata verildi. Çikolata yiyen farelerin beyninde Enkephalin miktarının birdenbire % 150 oranında arttığı microsensor lar yardımı ile tespit edildi.

Doyduktan sonra çukulata yemeyi bırakan farelerin 40 dakika sonra beynindeki Enkephalin miktarının tekrar ciknormal seviyeye döndüğü görüldü.
Not: Farelerin gerek çikolata yemeden, gerekse yedikten sonra beynindeki diğer değerlerin miktarında hiçbir değişiklik olmadığı görüldü.

2. Aşama

Deneyin ikinci aşamasında çikolata verilen fareler iki gruba ayrıldı. Birinci gruptaki farelere çikolata verilir verilmez beyninin Striatum bölgesine az miktarda Enkephalin enjekte edildi. Enkephalin enjekte edilen farelerin, Enkephalin enjekte edilmeyen fareler göre hem daha hızlı, hem de iki kat fazla çikolata yediği tespit edildi (Yaklaşık 17 gr). Bu miktarın insanda karşılığı 3,6 kg dır.

Bu deney fareler ile yapılmış olmasına rağmen, büyük bir ihtimalle Enkephalin’in insanlarda da aynı etkiyi gösterdiği tahmin ediliyor.


  • Enkephalin*: Vücut tarafından üretilen ve ağrıların algılanmasında önemli rol oynayan bir proteindir. Enkephalin insanda 8. kromozomda bulunan PENK adlı 1119 harf uzunluğunda bir gen tarafından kodlanır.

 Enkephalini kodlayan PENK geninin gen haritası :

PENK

Mehmet Saltürk

++++++++++++++++++++++++
Dipl. Biologe Mehmet Saltürk
The Institute for Genetics
of the University of Cologne
++++++++++++++++++++++++

Kaynak

Enkephalin Surges in Dorsal Neostriatum as a Signal to Eat

Current Biology, Volume 22, Issue 20, 1918-1924, 20 September 2012
S0960982211013091
 Bu blogdaki makaleler bir başka yayın organında kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kullanılamaz.
 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*