Dilbilgisi ukalâlık sendromu

Dilbilgisi ukalâlık sendromu nedir? (Grammatical Pedantry Syndrome (GPS)) 

Gramer kurallara göre yazma ve konuşmayı kendine adeta bir takıntı haline getiren, çevresindeki kişilerin gramer hatalarını büyük bir şevk ve inatla düzeltmeye çalışan ve bu uğurda tüm etik kuralları, tüm sosyal ilişkileri hiçe sayabilecek kadar ileri gidebilen kişilerin rahatsızlığına verilen addır.

Bu rahatsızlığın sebebi şimdiye kadar bilinmediği için bunun karşı tarafi kızdırmak veya aşağılamak amacıyla yapılan sinir bozucu kötü bir alışkanlık olduğu zannediliyordu. Bu konuda yapılan son araştırmalar bunun genetik nedenlerden kaynaklandığını gösteriyor, ayrıca beyin fMR çekimleri de bunu destekler nitelikte…

Bu kişilerin tıpkı el yıkama hastalığında olduğu gibi Obsesif-kompulsif bozukluk içerisinde oldukları artık kabul ediliyor …

FOXP2 : Konuşma geni (grammar gene):

2639

Dilbilgisi ukalalık sendromu üzerine yapılan çalışmalar dikkatleri 7. kromozom üzerinde bulunan ve konuşma geni olarak adlandırılan FOXP2 nin „FOXP2-001 varyasyonu“ çekiyor.

fMRI Çekimleri : Dilbilgisi ukalalık sendromu bulunan kişilerin yapılan fMRI çekimlerinde beynin konuşma ve ses üretme ile ilgili „Wernicke ve Broca bölgelerinin“ normalden daha küçük ve aktivitelerinin daha az olduğu gösteriyor.(3)

Not: Yukardaki anlatım, Illinois üniversitesinden dil bilimci Dennis Baron tarafından kaleme alınmış olup 18 ağustos 2012 tarihine Oxford Üniversitesi nin internet sayfasında yayınlanmıştır. (1)


Kadınlarda sürekli negatif ruh hali ile genler arasındaki ilişki.

Bazı kadınların sürekli negatif konulara konsantre olmaları ve bu konular üzerinden sürekli tartışma çıkarmaları nasıl açıklanabilir? Sohbet veya yazışmalarda konu içerisinde geçen herhangi bir kelime veya bir cümleye takılıp, ordan sürekli bir tartışma ortamı çıkarmalarının anlamı ne olabilir?

2007 yılında Amerika-Pittsburgh üniversitesi tarafından 550 kadınla yapılan bir araştırmada bu soruya cevap arandı ve bu kadınların beynindeki Serotonin hormonunun farklı olduğu tesbit edildi.

Yapılan çalışmalarla, Serotonin hormonunda meydana gelen bu yapısal farklılığın 13. kromozomda bulunan HTR2C* genindeki noktasal mutasyonlardan kaynaklandığı ve bunun da kadınları sürekli negatif konulara eğilimi bir ruh hali içerisine soktuğu belirlendi.

Yapılan araştırmalar HTR2C geninde bu mutasyonları bulunduran kadınların intihara yatkınlık, agresyon, yüksek tansiyon, ve diyabet gibi hayati tehlikelerle karşı karşıya olduklarını gösteriyor.(5)

Fareler ile yapılan bir başka çalışma: Doğum sonrası erken dönemde yapılan genetik çalışmalar konuşma geninin(FOXP2), HTR2C genini baskılayarak thalamusda serotonin yapısını değiştirdiğini ortaya koydu.

Bunun anlamı şu: Konuşma geni expression yapılınca yani fazla çalışması tesvik edilince beyinde serotonin yapısı degişiyor. Bir başka deyişle, konuşma geni HTR2C nin düzenli çalışmasını engelleyerek beyinde serotonin dengesinin bozulmasına sebep oluyor. (6)

Tarihte gramer tutkusu:

Grammar Nazi Nedir : 1933 yılında faşist Hitler, Almanyada iktidara gelince üstün okur yazarlık programı (Platform of improved literacy programmes) diye bir program uygulamaya başladı ve uygulanan bu insanlik dışı programa Grammar Nazi adı verildi. SS subaylarından oluşan Grammer SS öğretmenleri Nazi toplama kamplarında yahudileri sınava tabi tutarak onların gramer bilgilerini ölçüyorlardı. Sınavda başarısız olanlar soğuk duş veya gaz odalarına gönderiliyordu.(4)

Not: Not: Almanya tarihinde yaşadığı bu utanç verici olaydan büyük rahatsızlık duymuş ve savaş sonrası çıkardığı bir kanunla Grammar Nazi amblemlerini kullanmayı, yaymayı ve paylaşmayı yasaklamıştır.

HTR2C*: (5-hydroxytryptamine(serotonin) receptor 2C, G protein-coupled)

Gramer Nazi filminden bir fragman

Mehmet Saltürk

++++++++++++++++++++++++
Dipl. Biologe Mehmet Saltürk
The Institute for Genetics
of the University of Cologne
++++++++++++++++++++++++

Kaynaklar

Bu blogdaki makaleler bir başka yayın organında kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kullanılamaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*