Sosyoekonomik durumu düşük annelerin çocukları hiperaktif oluyor.

Sosyoekonomik durumu kötü ve aynı zamanda Diyabet-4* hastası annelerin çocuklarında, hiperaktiflik ve dikkat eksikliği gibi semptomların normal annelerden doğan çocuklara göre 14 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı (ADHD**).

Almanya’da bulunan Robert-Koch-Enstitüsü tarafından bu araştırma, gelir düzeyi düşük ve yüksek ailelerden seçilmiş 212 çocuk ile üç yıl boyunca yapılmıştır.

Metot: 

Çocuklar, ailelerinin sosyoekonomik durumuna göre iki gruba ayrıldılar.

  1. gruba sosyoekonomik durumu kötü aileler’den 115 çocuk seçildi. Bu gruptaki çocukların bazılarının anneleri hamilelikte Diyabet-4 hastasıydı.
  2. gruba gelir düzeyi yüksek aileler’den 97 çocuk seçildi

Sonuç:

Bütün çocuklar 3, 4 ve 6 yaşlarında psikolojik ve tıbbi incelemeden geçirildi. Sosyoekonomik durumu kötü ve Diyabet-4 hastası annelerin çocuklarının 6. yaşında yapılan muayenelerinde, IQ oranlarının düşük, konuşma kabiliyetleri kötü ve empatiden yoksun olduğu tespit edildi.

  • Diyabet-4 * : Hamileliğe mahsus diyabet olup, Gestational Diabetes olarakta adlandırılır. 
  • ADHD*Attention deficit hyperactivity disorder

Sosyoekonomik durumu düşük annelerin çocukları hiperaktif oluyor.

Mehmet Saltürk

++++++++++++++++++++++++
Dipl. Biologe Mehmet Saltürk
The Institute for Genetics
of the University of Cologne
++++++++++++++++++++++++

Kaynak

Exposure to Gestational Diabetes Mellitus and Low Socioeconomic Status

Arch Pediatr Adolesc Med. Published online January 2, 2012. doi:10.1001 /archpediatrics.2011.784

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*