Aşk aptallaştırıyor

Aşk insanı aptallaştırır, Aşkın gözü kördür gibi aşk üzerine espri ile karışık söylenmiş bu sözlerin labirent byanlış olmadığı bilim çevrelerince uzun zamandır biliniyordu ve bu konuda yapılmış olan birçok çalışma da aşık olan kişinin beyin kimyasında büyük çalkantıların olduğu defalarca ortaya konmuştu.

Viyana Üniversitesi Davranış Biyolojisi bölümünün hamster lar ile yapmış olduğu ve Physiology & Behavior dergisinde yayınladığı bir çalışmada ise konunun başka bir boyutu ele alındı.

Yapılan araştırmada hamsterlar iki gruba ayrıldı.

  1. Grupta erkek ve dişi hamsterlar yan yana konuldu(Her kafese bir adet erkek, bir adet dişi olmak üzere iki hamster konuldu ve yeterince cinsel ilişkiye girimeleri sağlandı.)
  2. Gruptaki hamsterlar kafeste yalnız bırakıldı.

Birkaç hafta birlikte kalan hamsterlar daha sonra Labirent Testine tabii tutuldular.

Sonuç

  • Yalnız kalan hamsterler bu testi kolaylıkla başarırken, çift olarak kalan tüm hamsterler, Labirent testinde başarısız oldular…. Ayrıca Labirent Testine tabii tutulan çiftlerin tümü öğrenmeye karşı da ilgisizdiler.
  • Laboratuvarda yapılan hormon analizlerinde de ilginç sonuçlar elde edildi. Çift kalan hamsterların beyinleri, yalnız kalan hamsterların beyinlerine göre, daha fazla Oxytocin hormonu (aşk hormonu) üretildiği bulundu. (Daha önce yapılan testlerde Oxytocin’in hamsterleri aptallaştırarak mantıklı düşünmelerini engellediği biliniyordu.)

Çift kalan tüm hamsterların Labirent Testinde başarısız olmasının başka bir nedeni de, stresten dolayı böbrek aüstü bezlerinin aşırı derecede kortizol salgılaması ve buna bağlı olarak hippocampus’un olumsuz yönde etkilenmesi…(Olumsuz yönde etkilenen hippocampus beyindeki enformasyon akışını olumsuz yönde etkilemektedir.)

  • Aşk, kişiyi sadece aptallaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda strese de sokuyor.

Ek bilgi: İnsanda oxytocin ve vasopressin 20. kromozomda bulunan iki küçük gen tarafından kodlanmaktadır. Bu hormonları sentezleyen bu iki gene ayni zamanda Eşe Bağlılık Geni de denmektedir. Oxytocin, OXT-001 geni tarafindan, vasopressin ise AVP geni tarafından kodlanır. Bu iki genin kişiden kişiye değişik varyasyonları bulunmaktadır. Bu varyasyonların şiddeti kişinin eşine bağlılığını derecesini belirler (veya hiç bağlanmamasını).

Mehmet Saltürk

++++++++++++++++++++++++
Dipl. Biologe Mehmet Saltürk
The Institute for Genetics
of the University of Cologne
++++++++++++++++++++++++

Kaynak

Spatial learning and memory differs between single and cohabitated guinea pigs

Bu blogdaki makaleler bir başka yayın organında kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kullanılamaz. 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*